Karlatornets kran nu synlig från ‘andra sidan Ramberget’

Sedan början av december har en av de kranar som används vid byggnationen av Karlatornet börjat klättra uppåt så mycket att den nu är den synlig från ‘andra sidan Ramberget.  Synlig från de översta våningarna av de högsta byggnaderna runt omkring Rambergsvägen, mellan stadsdelarna Brämaregården och Rambergsstaden (Lundby / Hisingen) i Göteborg.

https://karla.st

Karlatornet blir med sina 245 meter Göteborgs första skyskrapa. Och Nordens högsta byggnad. Med sina 73 våningar rymmer Karlatornet 611 lägenheter, hotell, kontor och skybar. Byggnationen av tornet blev också startskottet för den nya stadsdelen Karlastaden.

GRUAKARLAVISIBLE

«Byggnationen av tornet just nu är cirka 99 m högt. Karlatornets mittparti, kärnan, är nu på våning 29. Produktionstakten är nu uppe i cirka ett våningsplan i veckan. (Tills den når våning 67). Kranen kommer höjas vid ett flertal tillfällen och följa med oss upp till toppen.» […][https://www.serneke.se/projekt/karlatornet/]KARLAKRAN 11 sueco
«Problemet var att tornkranen vid Karlatornet inte har någon hiss, så kranföraren får klättra upp i lejdare. Just nu är pratar vi cirka 80–90 meter till hytten, det tar nog minst 15 minuter upp. Bron ska ansluta från skyskrapan till tornkranen och börja användas från ca 60 meters höjd, sen omkring 90 meter. Efter åtta lyft så hamnar bron på dess högsta punkt 245 meter, som troligtvis infaller mellan 2023 och 2024. Serneke önskade att bron skulle vara cirka 12 meter lång, ha rörelsemån men ändå stum och gärna vara täckt. En utmaning i var att hitta en säker lösning med hänsyn till de kraftiga vindar som bron kan utsättas för, förklarar Peter.» […][https://www.byggnyheter.se/20211115/26008/unik-access-till-tornkranen-vid-karlatornet]

Linbaneprojektet i Göteborg till stadens 400-årsjubileum 2021, avbröts. Kostnaderna för linbanan ökade från 1,6 till över 4 miljarder. Skattebetalarnas räkning: 138 miljoner.

karla wieselgrens

Så här kan vyn över Karlatornet se ut från ‘andra sidan Ramberget’, när tornet är färdigbyggt.

SERNEKE continúa la construcción del rascacielos KARLATORNET (‘La torre Karla’)

 

ARKITEKT: Skidmore, Owings and Merrill

BOTTENPLATTAN: Karlatornets bottenplatta, som gjöts i slutet på maj under ett dygn, är 33 × 33 x 3,75 m hög och har en volym på ca 4 000 m³ armerad betong vilket ger en totalvikt på cirka 10 miljoner kg. Gjutningen av bottenplattan till Karlatornet gjordes under knappt ett dygn mellan 24 och 25 maj 2019. ~ 1 000 m² stor, 3,75 m tjock, 3.900 m³ betong, 645 betongbilsleveranser.

BYGGHERRE: Serneke / Balder

HISSAR: De kommer att nå en hastighet på cirka 30 km/h, vilket är cirka 5 gånger snabbare än en vanlig hiss.

HÖJD: 245 meter

KLAR: Planen är att tornet ska stå klart under 2022.

LIVREMMAR: På två ställen i tornet, på våning 12-13 respektive 67-68, får konstruktionen även ökad stabilitet genom att de två våningarna har förbundits med varandra genom fullgjutna innerväggar. De våningarna fungerar som livremmar, som hjälper till att styva upp konstruktionen.

LÄGENHETER: 611

PÅLNING: Hela tornet vilar på 58 stycken grävpålar som var och en är 2 m i Ø och är platsgjutna. De sträcker sig mellan 50-70 m ner genom lera och är förankrade i berget. 58 stycken pålar borrade 45 till 75 meter ner i marken. Varje hål är sedan fyllt med betong som har skapat 2 meter tjocka pålar. Totalt ska 58 grävpålar tillverkas, där varje påle ska bära en last på 4 500 ton. 57 grävpålar borrades tre till sju meter ner i berggrunden.

VÅNINGAR: 73 våningar och därmed Nordens högsta hus.


Karlastaden
T + E Arkitekter https://www.thorbjornsson-edgren.se/projects/kv-capella/

El piso más caro de la Torre Karla (Karlatornet) vendido por 66 millones

La Torre ‘Burj Göteborg’ llega a la planta 18

Construirán en Gotemburgo el ‘rascacielos’ más alto de Escandinavia


Leave a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*